Goke

Som bibeskæftigelse har jeg et konsulentfirma ved navn Goke. Navnet udtales så det rimer på "Coke", ikke "Loke".

Som eksempler på, hvad jeg kan kan være behjælpelig med undervisning i eller bistand til, kan nævnes

Da jeg har et fuldtidsjob om dagen kan jeg kun yderst sjældent påtage mig arbejde indenfor normal arbejdstid. Der er altså tale om aften- eller weekendarbejde.

Kontaktinformation:

Goke
v/ Richard Flamsholt
Hostrupsvej 12, 4.th · 1950 Frederiksberg C
Tlf.: 20911942 · email: richard@flamsholt.dk
SE: 38279068

richard@flamsholt.dk
16. november 1998